Hondenschool Best Mate - Dé school in Voorhout voor hondentraining en -opvoeding
Algemene Voorwaarden Hondenschool Best Mate 
 
Administratief
1. Door u in te schrijven voor één van onze cursussen verkaart u bekend te zijn met onze Huisregels.
2. Aanmelding voor cursussen is via de website, telefonisch en via email mogelijk.
3. Indien er onvoldoende cursisten zijn aangemeld voor een cursus, behoudt Hondenschool Best Mate zich het
    recht voor om een cursus te annuleren of op een later tijdstip te plaatsen. Waarbij eventueel al betaalde
    cursusgelden zullen worden gerestitueerd of worden meegenomen naar de latere datum.
4. Inschrijving voor een cursus verplicht u tot betaling van het cursusgeld.
5. Er kan slechts worden afgezien van de verplichting tot betaling indien daarvoor naar oordeel van de
    Hondenschoolhoudster, bijzondere omstandigheden zijn aan te voeren. Restitutie van het cursusgeld bij 
    tussentijdse beëindiging of gedeeltelijk niet volgen van een cursus, is niet mogelijk. Bij het geheel niet
    volgen van de cursus brengen wij u 25% van het cursusgeld in rekening.
6. Bij verhindering verzoeken wij u dit ruim 24 uur van tevoren te melden. Gemiste lessen kunnen in overleg
    met de hondenschool altijd worden ingehaald mits deze van tevoren zijn afgemeld. Voor gemiste lessen
    zonder of te late afmelding geldt dit niet.
7. Indien door ziekte of overmacht van de trainster(s) lessen uitvallen, zullen deze in overleg en naar
    mogelijkheden van de trainster(s) ingehaald kunnen worden.
 
Gezondheid
1. Loopse teven worden in principe wel toegestaan tijdens de lessen, maar men moet dan wel voortijdig even
    contact opnemen met de Hondenschoolhoudster.
2. Een kennelhoest enting wordt bij jonge pups aangeraden.
3. Bij besmettelijke ziektes zoals o.a. oormijt, kennelhoest, bacteriële infecties e.d. dient u contact op te
    nemen met de Hondenschoolhoudster. U kunt pas weer deelnemen aan de cursus als uw hond weer gezond is
    verklaard door uw dierenarts of in goed overleg met de Hondenschoolhoudster.
 
Verantwoordelijkheid
1. Honden dienen bij het betreden en verlaten van het terrein aangelijnd te zijn. Honden mogen aangelijnd niet
    bij elkaar snuffelen, we houden voldoende afstand tussen de honden. Honden mogen alleen los van de lijn
    indien de trainster (s) daar toestemming voor geven.
2. Aangeraden wordt uw hond goed uit te laten voor de les. Mocht er desondanks toch een ongelukje gebeuren
    op het trainingsterrein, dan dient u dit zelf op te ruimen. Doet u dit niet staat hier een boete van 10 euro op
    die u terplekke moet voldoen. Poepzakjes en bak waarin u deze kunt deponeren zijn op het trainingsveld
    aanwezig.
3. U bent te alle tijden verantwoordelijk voor eventuele schade die u en uw hond veroorzaken aan andere
    cursisten, trainster(s), en/of deelnemende honden, toeschouwers en een ieder die op dat moment op het
    trainingsveld aanwezig is.
 
Gedrag
1. Tijdens de cursussen is het niet toegestaan te roken, eten, telefoneren of alcoholhoudende dranken te
    gebruiken.
2. De lessen beginnen op tijd. Te laat komen werkt storend; wacht dan ook aan de zijlijn op een teken van de
    trainster.
3. Het gebruik van gewelddadige correcties, zoals bv. slaan, is op de hondenschool niet toegestaan. Dit zal
    verwijdering van de cursist met zijn/haar hond tot gevolg hebben zonder dat er recht op restitutie van het
    cursusgeld bestaat.
4. Agressieve honden (naar mensen en/of andere honden) worden niet getolereerd in de groep. Voor deze
    honden zal een passende oplossing worden gezocht of deze zullen samen met de eigenaar van het veld worden
    verwijderd.
5. De trainster(s) bepalen welke honden wel of niet deel mogen nemen aan het spelen na de les en behouden het
    recht honden hiervoor te weigeren.
6. Het is niet toegestaan om familie, vrienden of kennissen met hond mee te nemen op het
    trainingsveld.
 
Materiaal
1. Om goed te trainen heeft u nodig:- een leren of stoffen riem van circa 2 meter lang- een halsband (leer of
    stof)- indien gewenst, beloningsbrokjes (dit kan goed eigen voer zijn) maar neem (ook) iets mee waar uw
    hond nog    liever voor werkt. En doe ze in een jaszak of buideltasje zodat u er snel en gemakkelijk bij kunt. 
 
 
Daar waar onze huisregels niet voorzien, is de beslissing van de Hondenschoolhoudster bindend.